PR229.Catapult Model


Bahan bahan untuk projek ini boleh diperolehi daripada www.rbt.guru


Video pemasangan dan penerangan: 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...