PR416.Automatic Fish Feeder using Arduino

Projek elektronik Fish Feeder ini adalah projek untuk memberi ikan makan secara automatik.Pengguna perlu set masa bilakah maakanan akan jatuh.Berikut adalah video bagaimana projek ini berfungsi.


Video yang lebih jelas boleh dilihat di dalam www.rbt.guru

Untuk projek ini,beberapa komponen telah digunakan seperti yang terdapat di dalam gambar di bawah


Untuk projek rbt fish feeder ini,skematik pemasangan seperti di bawah tetapi video pemasangan step by step ada di dalam website www.rbt.guruSemua maklumat bolehlah diperolehi daripada www.rbt.guru
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...