PR202.See Saw Principle

Projek ini juga dinamakan marble machine dimana terdapat satu sistem mekanikal yang menjatuhkan guli dengan bantuan graviti.Bahan bahan untuk projek ini boleh diperolehi daripada website www.rbt.guru dan bahan bahannya seperti gambarajah dibawah:


Mari kita lihat bagaimana untuk membina projek ini. 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...