PR203.Solar System Modelling

Mari kita lihat bagaimana untuk membina satu model sistem solar

Dalam menjayakan projek ini,bahan bahan yang diperlukan adalah seperti di bawah dan boleh diperolehi daripada website www.rbt.guru


Mari kita lihat video bagaimana untuk membuat satu model sistem solar ini.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...